ICT-advies

In een open gesprek voor ICT-advies tasten we uw wensen af op het gebied van ICT binnen uw organisatie. Waar liggen uw behoeftes, wat is uw budget en nog belangrijker wat is uw toekomstvisie?

Wat kost ICT uitbesteden?

ICT-advies: open en eerlijk!

Uw toekomst is één van de belangrijkste pijlers tijdens een IT-adviesgesprek. Voldoen uw ICT oplossingen aan uw toekomstplannen? Wilt u gaan werken in een cloud, bijvoorbeeld met Office 365? Wilt u VoIP gaan toepassen? Dat zijn vragen die van essentieel belang zijn voor uw organisatie en dus voor een goed ICT-advies. Uw organisatie is constant in beweging en deint mee op de golven binnen uw marktgebied. Als organisatie dient u flexibel te zijn waarbij u makkelijk kunt inspringen op veranderingen.

Uw ICT dient klaar te zijn voor uw toekomst!

ICT staat niet stil; innovatie en trends volgen elkaar in rap tempo op. Door de hoge snelheid waarmee dit gepaard gaat komen bedrijven met strategische vraagstukken te zitten. Moet ik mee gaan met deze trend? Wat zijn de risico’s voor mijn bedrijf? En welke investeringen zijn noodzakelijk? Dit zijn slechts een paar vragen waar bedrijven mee kampen op het gebied van storage, security en beheer.

Wij helpen u bij de vertaalslag van trends en innovaties naar uw situatie en uw werkomgeving. Dankzij onze kennis en ons brede netwerk blijven wij op de hoogte van de laatste trends. Hierdoor laten wij ons niet leiden maar gebruiken wij dit als leidraad en passen dit toe wanneer de situatie hierom vraagt. Zodat we uitkomen bij de beste ICT-oplossingen voor u.

ICT-oplossingen

Door onze aanpak die volledig op uw maat is afgestemd, is geen enkele ICT implementatie en oplossing hetzelfde. Hierdoor blijven wij flexibel voor u zodat wij u altijd kunnen ondersteunen en adviseren. Dat is de toegevoegde waarde van JSE!

ICT-advies voor transparantie, betrouwbaarheid en ontzorgen

Elke organisatie heeft kernwoorden die ze na wil streven. Met ons ICT-advies streven we bij JSE naar transparantie, betrouwbaarheid en ontzorgen. Tijdens ons adviesgesprek zal dit bij uw voelbaar zijn. Open en eerlijk, anders kunnen wij u niet ontzorgen. Zonder vertrouwensband kunnen wij u niet een eerlijk advies aanbieden. Wij zoeken naar de beste oplossingen en leggen u deze uit zodat het voor u duidelijk is. U kunt alleen een correcte keuze maken als u weet waar u over praat. Wij bieden hierin een helpende hand.

Meer informatie over ICT-advies

Neem voor meer informatie over ons ICT-advies contact op met JSE via tel. 0524 – 56 11 88 of per e-mail: info@jse.nl.

Remote support