ICT-infrastructuur

Een goede ICT-infrastructuur is stabiel, schaalbaar en snel. De netwerkspecialisten van JSE zijn als geen ander in staat om u te adviseren voor een optimale ICT-infrastructuur. We ondersteunen het MKB al ruim 30 jaar met advies, implementatie en beheer van hun ICT-infrastructuur!

Wat kost ICT uitbesteden?

Wat ICT-infrastructuur (niet) is

ICT-infrastructuur betreft de basisvoorziening die het transport van data mogelijk maakt. De ICT-infrastructuur omvat onder andere bekabeling, switches en routers. De spraakverwarring ontstaat omdat met ‘ICT-infrastructuur’ in de praktijk ook andere ICT-middelen worden aangeduid zoals het bedrijfsnetwerkIT-netwerk, hardware, WiFi en beveiliging.

Advies bij ICT-infrastructuur

De opzet en inrichting van de ICT-infrastructuur is zeer bepalend voor uw bedrijfsvoering. Op basis van uw wensen en de specifieke kenmerken van uw bedrijf komen we tot een gedegen advies. Hieronder komen de belangrijkste aandachtspunten van de ICT-infrastructuur aan de orde.

Server

De server is een kernonderdeel van uw ICT-infrastructuur. Beslissingen over de server kunnen van grote invloed zijn op het functioneren van uw bedrijf. Wij adviseren u graag over aandachtspunten als:

  • On-premise-server of een server in de cloud
  • Eisen die uw applicaties stellen aan de server
  • Anti-virussoftware en firewall
  • Beveiliging van de verbinding
  • Noodstroomvoorziening
  • Kwaliteit van de internetverbinding

Mailserver

De mailserver kan, net als de server, binnen de bedrijfsmuren staan of in een datacenter. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een totaaloplossing in de cloud, zoals Office 365. Andere aspecten van belang zijn anti-virus, anti-spam en backup.

Wifi accesspoint

Voor wifi accesspoints geldt een aantal criteria. Denk hierbij aan het scheiden van draadloze netwerken en het gewenste bereik van een toegangspunt. Verder moet vastgesteld worden of bepaalde apparaten wel of niet gebruik mogen maken van een netwerk en of het wenselijk is om draadloze netwerken centraal te beheren. Ook van belang is adequate beveiliging en het kiezen van de juiste bandbreedte.

Router of modem

Er zijn verschillende typen routers of modems beschikbaar. Het externe signaal is hierbij bepalend voor de keuze. Daarnaast besteden we aandacht aan de firewall in relatie tot de router.

Switches

Voor switches moeten diverse vragen beantwoord worden. Zijn er dubbele switches nodig om storingen of uitval te kunnen opvangen? Moeten virtuele netwerken worden ondersteund? Worden switches ook ingezet voor VOIP-telefonie? Verder kijken we naar zaken als bandbreedte en standaarden.

Netwerkbekabeling

Netwerkbekabeling omvat behalve de UTP-kabels ook kabelgoten, connectoren, patchkasten en patchpunten. Voor goede prestaties van de verbinding is het verstandig om de netwerk bekabeling te laten aanleggen door een netwerk specialist. Het komt nog vaak voor dat netwerkkabels te lang zijn, in scherpe bochten liggen, worden afgetakt of in grote bundels worden aangelegd.

IT beheer

Ieder bedrijf heeft IT beheer nodig van de IT-infrastructuur. Afhankelijk van het bedrijf en de manier van werken lopen de eisen voor IT-beheer sterk uiteen. U kunt de IT in eigen beheer houden door een netwerkbeheerder of systeembeheerder. U kunt ook relatief goedkoop het IT-beheer uitbesteden aan ons als ICT-expert.

Meer informatie over ICT-infrastructuur

Neem voor meer informatie over ICT-infrastructuur contact op met JSE via tel. 0524 – 56 11 88 of per e-mail: info@jse.nl.

Remote support